Giấy Chứng Nhận Cơ Sở Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm

Quy trình tư vấn xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

• Khảo sát cơ sở, giấy tờ hiện có và thông tin liên quan của đơn vị, doanh nghiệp;
• Tư vấn các vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp;
• Tư vấn, hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp khắc phục các tồn tại về cơ sở vật chất: Sắp xếp quy trình sản xuất, chế biến, dụng cụ, trang thiết bị, các điều kiện về kho lưu, tường, trần, nền, hệ thống thống gió, hệ thống điện, chất thải, kho bãi…
• Tư vấn, hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục hành chính: Sổ lưu mẫu, sổ kiểm tra nguyên liệu đầu vào, sổ theo dõi chế biến, sổ quản lý sức khoẻ nhân viên…
• Xây dựng hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm: đơn đề nghị, sơ đồ mặt bằng cơ sở, bản mô tả quy trình chế biến, cam kết đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm …
• Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ quan có thẩm quyền.
• Tiếp đón đoàn kiểm tra cơ sở.
• Thay mặt quý khách hàng giải trình hồ sơ và nhận kết quả.

Nội dung đang cập nhật
zalo
đăng ký
facebook