Giấy Phép Kinh Doanh Rượu, Bia Và Thuốc Lá

Rượu, bia và thuốc lá là các sản phẩm đặc biệt chịu sự quản lý chặt chẽ của nhà nước. do vậy, để tiến hành kinh doanh các sản phẩm rượu, bia và thuốc lá (bán buôn, bán lẻ, đại lý), chủ thể kinh doanh phải thực hiện các thủ tục xin giấy phép kinh doanh các sản phẩm này tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Là đơn vị tư vấn, có kinh nghiệm phong phú khi trong việc thực hiện các thủ tục để xin giấy phép kinh doanh (bán lẻ, bán buôn) các sản phẩm rượu, bia và thuốc lá, Luật Phạm Danh cam kết sẽ đồng hành hỗ trợ cho quý khách hàng hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu, phục vụ các hoạt động kinh doanh có liên quan.
Chúng tôi hỗ trợ khách hàng khi thực hiện các thủ tục sau:
• Thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu, bia
• Thủ tục xin cấp giấy phép bán buôn rượu, bia
• Thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
• Thủ tục xin cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
Các công việc chúng tôi thực hiện gồm có:
• Khảo sát cơ sở, giấy tờ hiện có và thông tin liên quan của đơn vị, doanh nghiệp;
• Tư vấn, hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp khắc phục các tồn tại về cơ sở vật chất, nhân sự, tài chính và các điều kiện khác;
• Xây dựng và hoàn thiện toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;
• Nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép tại cơ quan có thẩm quyền;
• Tiếp đón đoàn kiểm tra cơ sở;
• Thay mặt quý khách hàng giải trình hồ sơ và nhận kết quả;

Nội dung đang cập nhật
zalo
đăng ký
facebook