Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài Vào Việt Nam

Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài Vào Việt Nam

Công ty Luật Phạm Danh là đơn vị được đánh giá cao trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho các nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Công ty chúng tôi đã đại diện và hỗ trợ nhiều nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam, hoạt động dưới hình thức công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh trong nhiều lĩnh vực kinh doanh như giáo dục, viễn thông, sản xuất, thương mại, phân phối, bán lẻ, logistics, giao nhận …

 

Chúng tôi luôn hiểu được yêu cầu của các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính và các bên liên quan trong các dự án đầu tư quy mô lớn. Với kiến thức sâu rộng, bề dày kinh nghiệm, kỹ năng giao dịch, xây dựng được mối quan hệ tốt với các cơ quan có thẩm quyền, hiểu biết  chuyên môn trong các lĩnh vực tài chính, doanh nghiệp, thuế và pháp luật đầu tư, chúng tôi có thể trợ giúp khách hàng trong các hoạt động đầu tư liên quan đến cơ cấu, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, tài chính, thực hiện dự án và quản lý đầu tư tại Việt Nam ở tất cả các giai đoạn.

 

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn cho nhà đầu tư lựa chọn hình thức thành lập doanh nghiệp, góp vốn mua cổ phần hoặc hợp tác theo hợp đồng BCC.
  • Hỗ trợ các thủ tục pháp lý về đăng ký dự án đầu tư và đăng ký doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ pháp lý về cấp giấy phép lao động nước ngoài, thẻ tạm trú, visa.
  • Hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp FDI trong hoạt động đầu tư, kinh doanh theo các hợp đồng tư vấn dài hạn.
  • Tư vấn hỗ trợ các giao dịch mua bán sáp nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án của doanh nghiệp FDI.
  • Giải thể doanh nghiệp FDI và chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư; thanh lý các hợp đồng BCC với đối tác.
zalo
đăng ký
facebook