Tư Vấn Công Chứng

Công chứng là hoạt động thường gặp trong soạn thảo hồ sơ và là thủ tục bắt buộc khi thực hiện một số giao dịch liên quan đến đất đai và mua bán tài sản. Xuất phát từ nhu cầu của quý khách hàng, để đảm bảo quyền lợi cũng như đảm bảo giao dịch của quý khách hàng đúng theo quy định pháp luật, Luật Phạm Danh tư vấn và hỗ trợ khách hàng liên quan đến các hoạt động công chứng.

Dịch vụ tư vấn công chứng của chúng tôi bao gồm:
– Tư vấn các quy định chung về luật công chứng;
– Tư vấn nội dung các hợp đồng, các văn bản theo yêu cầu của khách hàng;
– Tư vấn công chứng hợp đồng, giao dịch đã soạn thảo sẵn;
– Tư vấn công chứng hủy bỏ hợp đồng, giao dịch;
– Tư vấn công chứng hợp đồng ủy quyền;
– Tư vấn công chứng di chúc, phân chia thừa kế;
– Tư vấn công chứng bản dịch;
– Tư vấn chi phí và thù lao công chứng;
– Tư vấn giải quyết các vi phạm trong hoạt động công chứng;
– Tư vấn các quy định pháp luật khác liên quan;
– Liên hệ và hỗ trợ quý khách hàng thực hiện thủ tục tại Văn phòng công chứng;

Nội dung đang cập nhật
zalo
đăng ký
facebook