TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

  • Tốt nghiệp cử nhân luật năm 1999
  • Hội viên Hội Luật gia Việt Nam
  • Thành viên Đoàn luật sư thành phố Hà Nội – Liên đoàn luật sư Việt Nam

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN:

Luật sư Phạm Huy Tuyến đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và đại diện khách hàng trong giải quyết các tranh chấp liên quan đến giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, các tranh chấp trong quá trình chuyển dịch bất động sản…

Luật sư Phạm Huy Tuyến

Tel: 024.3634.2301

Email: luatphamdanh@gmail.com