Thủ Tục Tách Thửa, Hợp Thửa Đất

Thủ Tục Tách Thửa, Hợp Thửa Đất

Bên cạnh nhu cầu về chuyển nhượng, tặng cho thì người sử dụng đất còn có nhu cầu tách thửa, hợp thửa đất để phù hợp với thực tiễn sử dụng đất. Trên thực tế, người dân thường gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục tách thửa, hợp thửa do các điều kiện khó khăn của các thửa đất này.

Hiểu được những khó khăn này, Luật Phạm Danh với đội ngũ luật sư, chuyên viên chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm sẽ hỗ trợ khách hàng trong toàn bộ quá trình thực hiện các thủ tục trên.

 Công việc của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn chi tiết điều kiện, trình tự thực hiện thủ tục tách thửa, hợp thửa đất;
  • Tư vấn và hỗ trợ quý khách hàng thực hiện thủ tục đo đạc thửa đất và công chứng;
  • Tư vấn thủ tục đăng ký biến động đất đai và soạn thảo, chuẩn bị tài liệu liên quan đến thủ tục;
  • Thay mặt quý khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi việc xử lý hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;
  • Kiến nghị đến cơ quan giải quyết nếu phát hiện sai phạm của công chức, cán bộ trong quá trình thực hiện thủ tục tách thửa, hợp thửa đất của khách hàng;
  • Thực hiện các công việc khác theo ủy quyền;
zalo
đăng ký
facebook