Thành Lập Và Thay Đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp

Thành Lập Và Thay Đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp

Luật sư của chúng tôi am hiểu các điều kiện pháp lý về đầu tư, kinh doanh, nắm vững và cập nhật thường xuyên các thủ tục về đầu tư, đăng ký doanh nghiệp và am hiểu văn hóa pháp lý tại từng địa phương, giúp các thủ tục đầu tư, thành lập doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận lợi.

 

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp

 • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp;
 • Xây dựng các thỏa thuận thành lập doanh nghiệp;
 • Tư vấn về chế độ thuế áp dụng cho các ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và địa bàn ưu đãi đầu tư;
 • Tư vấn về việc góp vốn điều lệ, vốn đầu tư; tư vấn về tài sản góp vốn, định giá tài sản góp vốn;
 • Tư vấn và thay mặt quý khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp cho nhà đầu tư Việt Nam;
 • Thay mặt quý khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn bộ máy điều hành, quản trị nội bộ;
 • Tư vấn tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp;

 

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 • Chia tách, Sáp nhập doanh nghiệp;
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Chuyển nhượng cổ phần, mua bán;
 • Chào bán và phát hành cổ phần;
 • Tư vấn xây dựng quản lý doanh nghiệp;

 

zalo
đăng ký
facebook