TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

  • Tốt nghiệp cử nhân luật – Khoa Luật Đại Học Vinh
  • Thành viên Đoàn luật sư thành phố Hà Nội – Liên đoàn Luật sư Việt Nam

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN:

Luật sư Lường Ngọc Thủy Trinh chuyên tư vấn pháp luật và đại diện cho khách hàng tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp trong các lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai và hình sự.

Tham mưu cho doanh nghiệp về quản trị doanh nghiệp và các hoạt động kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp

Luật sư Lường Ngọc Thủy Trinh

Tel: 024.3634.2301

Mobile: 0988.567.850