TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

  • Tốt nghiệp cử nhân luật – Khoa Luật Đại học Quốc Gia Hà Nội
  • Đã hoàn thành khóa đào tạo nghề luật sư tại Học viện tư pháp

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và thành lập doanh nghiệp, xin giấy phép con cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực đầu tư, lao động, Giáo dục, Sở hữu trí tuệ…; thực hiện các dịch vụ đăng ký biến động quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức…

Bên cạnh đó, Chuyên viên còn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp, đại diện cho khách hàng tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Cơ quan tiến hành tố tụng.

Chuyên viên pháp lý Lã Thị Hồng Nhung

Tel: 024.2233.8448

Mobile: 0969.996.548