TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

  • Tốt nghiệp cử nhân luật – Đại học Luật Hà Nội
  • Đã hoàn thành khóa đào tạo nghề luật sư tại Học viện tư pháp

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN:

Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và thành lập doanh nghiệp, xin giấy phép con cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực lao động, Giáo dục, Sở hữu trí tuệ…, tham mưu cho doanh nghiệp về quản trị doanh nghiệp và các hoạt động kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp.

Đại diện cho khách hàng tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Cơ quan tiến hành tố tụng.

Trợ lý luật sư Phạm Ngọc Ánh

Tel: 024.3634.2301

Mobile: 038.9977.618