Tư Vấn Lập Vi Bằng

Với đời sống kinh tế xã hội ngày càng phát triển, thời gian gần đây giá trị của Vi bằng ngày càng được ghi nhận trong đời sống thực tiễn của người dân. Vi bằng là văn bản ghi nhận các hành vi, sự kiện mà thừa phát lại trực tiếp chứng kiến và trở thành chứng cứ trước tòa án nhằm bảo đảm công bằng lợi ích của các bên.
Mặc dù vi bằng không phải là văn bản công chứng, chứng thực và không chứng nhận, xác nhận tính hợp pháp của các hợp đồng, các giao dịch về nhà đất, tuy nhiên việc lập vi bằng được xem như một hoạt động bổ trợ bên cạnh các giao dịch nhà đất được công chứng, chứng thực nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên khi tham gia giao dịch.
Luật Phạm Danh chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt động lập vi bằng như sau:
• Tư vấn cho quý khách hàng các trường hợp cần thiết phải lập vi bằng như:
 + Xác nhận tình trạng nhà khi mua nhà,
 + Xác nhận tình trạng nhà trước khi cho thuê,
 + Xác nhận tình trạng nhà đất bị lấn chiếm,
 + Xác nhận tình trạng nhà liền kề trước khi xây dựng công trình;
 + Xác nhận việc giao nhận tiền;
 + Xác nhận việc chiếm giữ nhà, trụ sở, tài sản khác trái pháp luật;
 + Xác nhận tình trạng tài sản trước khi ly hôn, thừa kế;
 + Xác nhận việc tổ chức cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông;
 + Xác nhận sự chậm trễ trong thi công công trình;
 + Xác nhận các giao dịch mà không thuộc phạm vi công chứng, chứng thực;
 + Xác nhận tình trạng thiệt hại;
 + Xác nhận việc giao hàng kém chất lượng;
 + Xác nhận hành vi cạnh tranh không lành mạnh;
 + Xác nhận mức độ ô nhiễm;
 + Xác nhận việc từ chối thực hiện công việc của cá nhân, tổ chức;
 + Xác nhận các hành vi trái pháp luật trong lĩnh vực lao động, tin học, báo chí, phát thanh, truyền hình như: Đưa các thông tin không đúng sự thực, đưa thông tin khi chưa được phép của người có thẩm quyền, vu khống;…

• Liên hệ và hỗ trợ quý khách hàng thực hiện thủ tục lập vi bằng tại Văn phòng thừa phát lại uy tín.

Nội dung đang cập nhật
zalo
đăng ký
facebook